Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (2024)

Nhiều hoặc tất cả các sản phẩm ở đây là từ các đối tác của chúng tôi bù đắp cho chúng tôi.Nó cách chúng tôi kiếm tiền.Nhưng của chúng tôiTính toàn vẹn biên tậpĐảm bảo các chuyên gia của chúng tôi, ý kiến ​​của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi sự bồi thường.Các điều khoản có thể áp dụng cho các ưu đãi được liệt kê trên trang này.APY = tỷ lệ phần trăm hàng năm.APY có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Charles Schwab cung cấp một tài khoản tiết kiệm có tên là Tài khoản Savings Invings ™ của Schwab Bank có một số đặc quyền, bao gồm hoàn trả phí ATM không giới hạn, hiếm có cho tài khoản tiết kiệm.

Mặc dù lãi suất của nó cạnh tranh với các tài khoản dựa trên chi nhánh, nhưng nó không hoàn toàn đo lường được đối với hầu hết các tài khoản tiết kiệm năng suất cao của các ngân hàng trực tuyến.

Lãi suất tiết kiệm Charles Schwab

Tài khoản Tiết kiệm Nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab có APY tương đối thấp 0,48%.Điều này không cạnh tranh với hầu hếtTài khoản tiết kiệm trực tuyến, nhưng nó có thể tốt hơn mức giá được cung cấp bởi nhiều ngân hàng dựa trên chi nhánh và tốt hơn một chút so với lãi suất tiết kiệm trung bình của Hoa Kỳ.

So sánh tỷ lệ tiết kiệm

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được tài khoản tốt nhất cho bạn bằng cách so sánh tỷ lệ tiết kiệm và khuyến mãi.Dưới đây là một số tài khoản tiết kiệm năng suất cao yêu thích của chúng tôi để xem xét.

Tài khoảnApyKhuyến mãiBước tiếp theo

Mở tài khoản để kiểm tra và tiết kiệm sofi

Thành viên FDIC.

Hình ảnh xếp hạng, 4,50 trên 5 sao.Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (2)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (3)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (4)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (5)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (6)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (7)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (8)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (9)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (10)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (11)

4,50/5Xếp hạng của chúng tôi dựa trên tỷ lệ 5 sao.5 sao bằng tốt nhất.4 sao bằng tuyệt vời.3 sao bằng tốt.2 sao bằng với công bằng.1 sao bằng kém.Chúng tôi muốn tiền của bạn làm việc chăm chỉ hơn cho bạn.Đó là lý do tại sao xếp hạng của chúng tôi thiên về các ưu đãi mang lại tính linh hoạt trong khi cắt giảm chi phí tự trả.
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (12)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (13)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (14)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (15)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (16)= Tốt nhất
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (17)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (18)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (19)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (20)= Tuyệt vời
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (21)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (22)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (23)= Tốt
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (24)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (25)= Công bằng
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (26)= Nghèo

lên đến 4,60%

Thông tin tỷ lệBạn có thể kiếm được APY tối đa bằng cách gửi tiền trực tiếp (không cần số tiền tối thiểu) hoặc bằng cách kiếm được 5.000 đô la trở lên trong các khoản tiền gửi đủ điều kiện mỗi 30 ngày.Xem Bảng tỷ lệ tiết kiệm và kiểm tra Sofi tại: https://www.sofi.com/legal/banking-grong-heet.

Tối thiểu.để kiếm:$ 0

Khách hàng mới có thể kiếm được tới 300 đô la tiền thưởng với tiền gửi trực tiếp đủ điều kiện!

Mở tài khoản để kiểm tra và tiết kiệm sofi

Mở tài khoản để tiết kiệm phí bảo hiểm thương mại e*

Thành viên FDIC.

Hình ảnh xếp hạng, 4,50 trên 5 sao.Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (28)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (29)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (30)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (31)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (32)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (33)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (34)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (35)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (36)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (37)

4,50/5Xếp hạng của chúng tôi dựa trên tỷ lệ 5 sao.5 sao bằng tốt nhất.4 sao bằng tuyệt vời.3 sao bằng tốt.2 sao bằng với công bằng.1 sao bằng kém.Chúng tôi muốn tiền của bạn làm việc chăm chỉ hơn cho bạn.Đó là lý do tại sao xếp hạng của chúng tôi thiên về các ưu đãi mang lại tính linh hoạt trong khi cắt giảm chi phí tự trả.
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (38)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (39)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (40)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (41)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (42)= Tốt nhất
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (43)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (44)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (45)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (46)= Tuyệt vời
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (47)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (48)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (49)= Tốt
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (50)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (51)= Công bằng
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (52)= Nghèo

4,50%

Tối thiểu.để kiếm:$ 0,01

N/a

Mở tài khoản để tiết kiệm phí bảo hiểm thương mại e*

Mở tài khoản cho tiết kiệm năng suất cao của American Express®

Thành viên FDIC.

Hình ảnh xếp hạng, 4 trên 5 sao.Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (54)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (55)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (56)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (57)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (58)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (59)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (60)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (61)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (62)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (63)

4,00/5Xếp hạng của chúng tôi dựa trên tỷ lệ 5 sao.5 sao bằng tốt nhất.4 sao bằng tuyệt vời.3 sao bằng tốt.2 sao bằng với công bằng.1 sao bằng kém.Chúng tôi muốn tiền của bạn làm việc chăm chỉ hơn cho bạn.Đó là lý do tại sao xếp hạng của chúng tôi thiên về các ưu đãi mang lại tính linh hoạt trong khi cắt giảm chi phí tự trả.
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (64)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (65)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (66)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (67)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (68)= Tốt nhất
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (69)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (70)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (71)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (72)= Tuyệt vời
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (73)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (74)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (75)= Tốt
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (76)Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (77)= Công bằng
Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (78)= Nghèo

4,25%

Thông tin tỷ lệTỷ lệ phần trăm hàng năm 4,25% kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2024

Tối thiểu.để kiếm:$ 1

N/a

Mở tài khoản cho tiết kiệm năng suất cao của American Express®

Tổng quan về tài khoản tiết kiệm Charles Schwab

Tài khoản tiết kiệm nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab không có lãi suất cao nhất trong ngành, nhưng nó có một số đặc quyền đáng chú ý.Đây là cáchNgân hàng Charles SchwabTài khoản đo lường trong một vài lĩnh vực chính.

Phí hàng tháng

Tài khoản tiết kiệm nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab không có phí hàng tháng.Nhiều tài khoản tiết kiệm, đặc biệt được cung cấp bởi các ngân hàng dựa trên chi nhánh, có một khoản phí hàng tháng có thể được miễn bằng cách đáp ứng các yêu cầu nhất định.Tuy nhiên, tài khoản tiết kiệm nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab không có những thứ này.

Tiền gửi tối thiểu

Tài khoản tiết kiệm nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab không có bất kỳ yêu cầu tiền gửi tối thiểu nào.Mặc dù điều này không nhất thiết là hiếm trong số các tài khoản tiết kiệm trực tuyến, nhưng có một số tài khoản yêu cầu 100 đô la hoặc thậm chí 500 đô la để mở tài khoản và nhiều tài khoản tiết kiệm dựa trên chi nhánh có tiền gửi mở tối thiểu.

Cân bằng tối thiểu hàng ngày

Tài khoản tiết kiệm nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab không có yêu cầu số dư tối thiểu hàng ngày.Yêu cầu số dư tối thiểu hàng ngày không quá phổ biến giữa các tài khoản tiết kiệm trực tuyến, nhưng nhiều tài khoản có tối thiểu để đủ điều kiện cho lãi suất cao nhất.Schwab trả lãi suất tương tự trên tất cả các số dư tài khoản của Nhà đầu tư Ngân hàng Schwab.

Giới hạn rút tiền

Quy tắc rút tiền là một lĩnh vực mà tài khoản Savings Nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab ™ tỏa sáng.Không chỉ có những lần rút tiền không giới hạn, mà tài khoản cung cấp khoản hoàn trả phí ATM không giới hạn (cực kỳ hiếm đối với tài khoản tiết kiệm) khi bạn sử dụng thẻ ghi nợ Visa được liên kết để rút tiền.

Lịch trình gộp

Tài khoản tiết kiệm nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab ™ Hợp chất lãi suất hàng ngày và trả lãi hàng tháng.Điều này khá phổ biến với các tài khoản tiết kiệm.

Có phải tỷ lệ tiết kiệm Charles Schwab có đáng không?

Lãi suất tài khoản Savings Ngân hàng Schwab ™ không cạnh tranh với các tài khoản tiết kiệm trực tuyến năng suất cao, vì vậy nếu tối đa hóa thu nhập lãi là ưu tiên của bạn, bạn có thể muốn tìm kiếm ở nơi khác.Đối với một số người, tài khoản có thể là một bổ sung tốt cho tài khoản môi giới Schwab của bạn hoặcCD Charles Schwab, đặc biệt là với việc hoàn trả phí ATM không giới hạn của nó.Nhưng nó hiếm khi có ý nghĩa như một tài khoản tiết kiệm chính.

Tài khoản tiết kiệm tốt nhất của Ascent

Nhiều người đang bỏ lỡ lợi nhuận được bảo đảm vì tiền của họ mòn mỏi trong một tài khoản tiết kiệm ngân hàng lớn kiếm được bên cạnh không có lãi.Các lựa chọn tài khoản tiết kiệm hàng đầu của Ascent có thể kiếm được hơn 10 lần tỷ lệ tài khoản tiết kiệm trung bình quốc gia.

Tài khoản tiết kiệm tốt nhất

Phương pháp tài khoản tiết kiệm của chúng tôi

Tại Motley Fool Ascent, chúng tôi đánh giá các tài khoản tiết kiệm theo thang điểm năm sao (1 = nghèo, 5 = tốt nhất).Chúng tôi đánh giá tất cả các tài khoản tiết kiệm trên bốn tiêu chí chính: tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY), thương hiệu và danh tiếng, phí và yêu cầu tối thiểu và các đặc quyền thực sự tạo ra sự khác biệt - nghĩ rằng truy cập ATM, tài khoản kiểm tra liên kết hoặc thậm chí truy cập chi nhánh.

Điểm số của chúng tôi có trọng số như:

  • Apy: 50%
  • Thương hiệu và danh tiếng:20%
  • Lệ phí và tối thiểu:15%
  • Các đặc quyền khác:15%

Học nhiều hơn vềLàm thế nào Motley Fool Ascent đánh giá tài khoản ngân hàng.

Câu hỏi thường gặp

  • Charles Schwab cung cấp tài khoản Savings Invings ™ của Schwab Bank, trả lãi suất cao hơn một chút nhưng không cạnh tranh với tài khoản tiết kiệm năng suất cao trực tuyến hàng đầu, một số trong đó trả lãi suất của Schwab gấp 9 đến 10 lần.

  • Ngân hàng Charles Schwab cung cấp một tài khoản tiết kiệm được gọi là Tài khoản Savings Invings ™ của Ngân hàng Schwab.Mặc dù tài khoản có APY cao hơn một chút so với mức trung bình quốc gia, nhưng nó không phải là một sản phẩm năng suất cao.Có những tài khoản tiết kiệm năng suất cao được cung cấp bởi các ngân hàng tuyệt vời trả nhiều lần so với tỷ lệ mà Schwab làm.

  • Để mở tài khoản Savings Nhà đầu tư của Ngân hàng Schwab, bạn không nhất thiết phải là khách hàng Charles Schwab hiện có.Bạn có thể tải xuống một ứng dụng và gửi lại cho Schwab để mở tài khoản, nhưng nếu bạn đã là khách hàng, bạn có thể tải lên ứng dụng của mình thông qua cổng thông tin trực tuyến Schwab.com của bạn.

Chúng tôi rất tin tưởng vào Nguyên tắc Vàng, đó là lý do tại sao các ý kiến ​​biên tập là của riêng chúng tôi và chưa được xem xét trước, phê duyệt hoặc chứng thực bởi các nhà quảng cáo bao gồm.Ascent, một dịch vụ Fool Motley, không bao gồm tất cả các ưu đãi trên thị trường.Ascent có một nhóm các biên tập viên và phân tích chuyên dụng tập trung vào tài chính cá nhân, và họ theo cùng một bộTiêu chuẩn xuất bảnvà tính toàn vẹn biên tập trong khi duy trì sự tách biệt chuyên nghiệp với các nhà phân tích và biên tập viên trên các thương hiệu Motley Fool khác.

Charles Schwab là một đối tác quảng cáo của Ascent, một công ty Fool Motley.Matt Frankelkhông có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.The Motley Fool có các vị trí trong và khuyến nghị Charles Schwab và Visa.The Motley Fool khuyến nghị các lựa chọn sau: ngắn năm 2024 $ 65 đặt trên Charles Schwab.Motley Fool có mộttiết lộ chính sách.

Charles Schwab Tỷ lệ tài khoản tiết kiệm: Tháng 7 năm 2024 |Người ngu ngốc (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 6454

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.