Lãi suất và phí cho vay mua nhà 2023 (2023)

cái gìTỷ lệ LTV?

Tỷ lệ LTV hoặc tỷ lệ cho vay trên giá trị đề cập đến tỷ lệ phần trăm của số tiền cho vay mua nhà được cung cấp so với giá trị thị trường của tài sản. Tỷ lệ LTV phản ánh số tiền vay mua nhà tối đa mà người cho vay cung cấp cho người nộp đơn. Nó đo lường rủi ro của người cho vay so với giá trị của tài sản.

Vì vậy, nếu tỷ lệ LTV cao, điều đó có nghĩa là số tiền bị xử phạt bởi người cho vay cao hơn. Và do đó, lãi suất cho vay mua nhà của người cho vay tăng lên do rủi ro gia tăng liên quan đến việc cho vay.

Là gìMCLR?

Vào năm 2016, RBI đã công bố một bộ hướng dẫn mới về cho vay có tên là Chi phí cận biên của lãi suất cho vay dựa trên vốn (MCLR). MCLR đã được giới thiệu cho tất cả các khoản vay được cấp sau ngày 1 tháng 4 năm 2016 và đã thay thế chế độ lãi suất cơ bản cũ hơn.

Vì vậy, nếu bạn đã vay mua nhà sau ngày 1 tháng 4 năm 2016, lãi suất cho vay mua nhà hiện tại của bạn sẽ được xác định theo MCLR. Ngay cả khi bạn đã vay mua nhà trước ngày này, bạn vẫn có thể chuyển sang MCLR tùy thuộc vào chi phí khoản vay của bạn, vì một số khoản phí chuyển đổi sẽ được áp dụng.

Là gìRepo Rate Lãi suất cho vay liên kết?

Lãi suất cho vay được liên kết với lãi suất repo hoặc RLLR là lãi suất được đặt theo lãi suất repo của RBI và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bất kỳ thay đổi nào về lãi suất repo. Ví dụ: nếu RBI giảm lãi suất repo, lãi suất cho vay mua nhà do người cho vay tính sẽ tự động giảm xuống.

Tỷ lệ repo đề cập đến tỷ lệ mà RBI cho các ngân hàng thương mại khác vay tiền. Theo RLLR, người đi vay không phụ thuộc vào tổ chức cho vay để quyết định lãi suất cho vay bất động sản. Nó được tự động cập nhật (vào ngày đầu tiên của tháng sau khi thay đổi) để phù hợp với tỷ lệ repo.

Là những gìLãi suất cho vay mua nhà cố định và thả nổi?

Người cho vay chủ yếu cung cấp hai loại lãi suất cho vay bất động sản ở Ấn Độ - lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Trong trường hợp lãi suất cho vay mua nhà cố định, lãi suất cho vay mua nhà không bao giờ thay đổi bất kể sự biến động của thị trường. Nếu bạn đã chọn lãi suất cho vay mua nhà cố định, bạn sẽ phải trả EMI chia đều cho toàn bộ thời hạn cho vay mà không có thay đổi bất ngờ nào ở giữa.

Mặt khác, trong trường hợp lãi suất cho vay mua nhà thả nổi, lãi suất cho khoản vay mua nhà tiếp tục thay đổi theo kịch bản thị trường hiện tại. Lãi suất cho vay mua nhà thả nổi phụ thuộc vào lãi suất cơ bản có thể thay đổi được cung cấp bởi người cho vay và do đó, chúng được tự động sửa đổi với bất kỳ thay đổi nào trong lãi suất cơ bản.

(Video) Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cho vay mua nhà năm 2023 | VTC Now

Làm công ăn lương & Tự kinh doanhBảng lãi suất

*ROI cuối cùng có thể thay đổi dựa trên kiểm tra tín dụng, tài sản và các thông số khác

Cho vay mua nhà

Hồ sơ khách hàng Sàn cho vay ROI* (%)
làm công ăn lương Số lượng bất kỳ 9,15%* trở đi
tự kinh doanh Số lượng bất kỳ 9,15%* trở đi

Vốn chủ sở hữu nhà

Hồ sơ khách hàng Sàn cho vay ROI* (%)
Làm công ăn lương/Tự kinh doanh Số lượng bất kỳ 10,10% trở đi
(Video) Ngân hàng nhà nước công bố lãi suất vay mua nhà năm 2023 là 5% | VTC14

Công ty TNHH Tài chính Nhà ở Tata Capital -Lãi suất cho vay cơ bản (PLR)

Cho vay mua nhà

Có hiệu lực từ PLR
ngày 6 tháng 3 năm 2023 19,75%
ngày 1 tháng 1 năm 2023 19,50%
Ngày 1 tháng 10 năm 2022 19,25%
Ngày 22 tháng 8 năm 2022 18,75%
Ngày 15 tháng 6 năm 2022 18,25%
Ngày 16 tháng 5 năm 2022 17,75%
ngày 1 tháng 1 năm 2019 17,45%
ngày 1 tháng 10 năm 2018 17,15%
Ngày 1 tháng 7 năm 2018 16,85%
Ngày 1 tháng 5 năm 2018 16,65%
ngày 1 tháng 11 năm 2015 16,50%
Ngày 1 tháng 5 năm 2015 16,65%
ngày 10 tháng 12 năm 2013 16,75%
ngày 1 tháng 9 năm 2013 16,65%
ngày 1 tháng 3 năm 2013 16,40%
ngày 1 tháng 10 năm 2011 16,50%
Ngày 1 tháng 7 năm 2011 16,00%
Ngày 1 tháng 4 năm 2011 15,50%
ngày 20 tháng 12 năm 2010 14,75%
ngày 15 tháng 11 năm 2010 14,25%
Ngày 1 tháng 1 năm 2009 13,75%

Cho vay mua nhàphí

 • Phí xử lý

  Phí xử lý khoản vay mua nhà là khoản phí một lần do người cho vay thu để xử lý đơn xin vay mua nhà. Tại Tata Capital, chúng tôi tính phí xử lý các khoản vay mua nhà rất nhỏ để giảm thiểu chi phí sở hữu nhà của bạn. Phí xử lý các khoản vay mua nhà của chúng tôi chỉ bằng 0,5% số tiền vay + GST.

 • Phí tịch thu nhà

  Đôi khi, bạn có thể dư tiền, và bạn có thể muốn trả trước hoặc trả trước một phần khoản vay mua nhà của mình. Các khoản phí tịch thu tài sản thế chấp, còn được gọi là phí đóng trước khoản vay mua nhà, do bên cho vay áp dụng khi người vay muốn trả trước khoản vay mua nhà của họ. Tại Tata Capital, chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí trả trước khoản vay mua nhà nào khi bạn thanh toán trước khoản vay mua nhà bằng tiền của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn thanh toán trước khoản vay mua nhà của mình bằng tiền của người khác, chúng tôi sẽ tính các khoản phí danh nghĩa trước khi đóng khoản vay mua nhà.

 • Thanh toán EMI bị trì hoãn

  Thiếu hoặc không trả được nợ EMI khoản vay mua nhà của bạn có thể dẫn đến việc thanh toán EMI bị trì hoãn. Điều này thường xảy ra do không đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn. Việc trì hoãn thanh toán EMI có thể dẫn đến các hình phạt nặng và các khoản phí cho vay mua nhà bổ sung từ người cho vay của bạn. Nó cũng có thể làm giảm điểm tín dụng của bạn và bạn có thể phải trả lãi suất cao hơn cho khoản vay mua nhà của mình. Tại Tata Capital, chúng tôi thu một khoản phí ở mức 2% cao hơn lãi suất cho vay mua nhà hiện hành trong thời gian trì hoãn.

  (Video) Lãi suất vay thế chấp mua nhà giảm xuống 5,98% | TamdaMedia

 • Đại lý sưu tâm

  Nếu người vay không trả được nợ cho khoản vay mua nhà của mình, người cho vay có thể phải thuê dịch vụ của một cơ quan thu nợ để theo đuổi các khoản thanh toán. Các cơ quan thu nợ này tính phí cho các dịch vụ của họ, mà người cho vay tính cho người đi vay.

 • Chi phí pháp lý

  Sau khi người vay nộp giấy tờ tài sản của mình để xử phạt khoản vay mua nhà, người cho vay sẽ gửi chúng để xác minh pháp lý. Người cho vay có thể phải trả một khoản phí cho việc xác minh này, và do đó, họ có thể tính các khoản phí cho vay mua nhà hợp pháp đối với người vay.

 • Các khoản phí khác

  Ngoài phí xử lý khoản vay mua nhà ở, phí tịch thu tài sản thế chấp và phí pháp lý, người cho vay có thể thu một số khoản phí và lệ phí cho vay mua nhà khác. Các khoản phí này có thể bao gồm phí đăng ký khoản vay mua nhà, phí MOD đối với khoản vay mua nhà, phí PDC, phí hủy khoản vay, phí trả lại séc, phí duy trì tài khoản và phí NOI đối với khoản vay mua nhà. Bạn nên biết tất cả các khoản phí vay mua nhà trước khi đăng ký vay mua nhà với người cho vay.

Tại sao chọn Tata CapitalCho vay mua nhà?

Tại Tata Capital, chúng tôi cung cấp các giải pháp tài chính mua nhà tùy chỉnh với lãi suất cho vay mua nhà cạnh tranh. Các dịch vụ cho vay mua nhà của chúng tôi cho phép bạn mua một bất động sản mới, mở rộng hoặc cải tạo ngôi nhà hiện tại của bạn, mua một mảnh đất để xây dựng, chuyển số dư khoản vay mua nhà của bạn sang lãi suất cho vay mua nhà thấp hơn, v.v.

Ngoài ra, chúng tôi thu một khoản phí xử lý rất nhỏ đối với khoản vay mua nhà và không làm phiền bạn với quá nhiều thủ tục hoặc giấy tờ rườm rà. Với Tata Capital, bạn có thể tận dụng khoản vay mua nhà với lãi suất cho vay mua nhà phải chăng, bắt đầu chỉ từ 9,15% mỗi năm*.

Nhưng đó không phải là tất cả! Với các khoản cho vay mua nhà của Tata Capital, bạn có thể linh hoạt lựa chọn số tiền cho vay, thời hạn và gói EMI tùy theo sự thuận tiện và khả năng trả nợ của mình. Ngoài lãi suất cạnh tranh và phí cho vay mua nhà, chúng tôi đảm bảo các tiêu chí đủ điều kiện dễ dàng, xử lý khoản vay nhanh chóng và giải ngân vốn nhanh chóng.

(Video) TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: Vay mua nhà như thế nào?

Thêm sản phẩm Cho vay mua nhàcho bạn

Lãi suất và phí cho vay mua nhà 2023 (1)

Khoản vay mua nhà dành cho nhân viên chính phủ

Với Tata Capital, bạn có thể đăng ký khoản vay mua nhà dành cho nhân viên chính phủ chỉ bằng một vài bước đơn giản và nhận được tài trợ nhà ở với lãi suất cạnh tranh.

Áp dụng ngay bây giờ

Lãi suất và phí cho vay mua nhà 2023 (3)

Khoản vay mua nhà dành cho người tự kinh doanh

Với Tata Capital, bạn có thể đăng ký một khoản vay mua nhà để tự kinh doanh trong một vài bước đơn giản và nhận được tài chính nhà ở với lãi suất cạnh tranh.

Áp dụng ngay bây giờ

Lãi suất và phí cho vay mua nhà 2023 (5)

Khoản vay mua nhà dành cho phụ nữ

Với Tata Capital, bạn có thể đăng ký khoản vay mua nhà dành cho phụ nữ chỉ trong vài bước đơn giản và nhận được khoản tài trợ mua nhà với lãi suất cạnh tranh.

(Video) HẠ LÃI SUẤT CÓ LÀ CỨU CÁNH? - Đi theo dòng tiền 24/05/2023

Áp dụng ngay bây giờ

Videos

1. Vay vốn thế chấp Ngân hàng Mbbank điều kiện , thủ tục và lãi suất 2023
(Chia Sẻ Cuộc Sống Việt)
2. Ngân hàng nhà nước quy định mức lãi suất cho vay nhà ở năm 2023
(Thông tin Chính phủ)
3. Top 10 Ngân hàng vay vốn kinh doanh lãi suất thấp nhất 2023
(Chia Sẻ Cuộc Sống Việt)
4. Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Điều Kiện ,Thủ Tục Agribank Và Lãi Suất 2023
(Chia Sẻ Cuộc Sống Việt)
5. Mua Nhà Ở Mỹ - Nên Làm Việc Với Nhiều Ngân Hàng?
(Evan Nguyen)
6. 🔴TIN TOÀN CẢNH: Thị trường Nhà Đất 2023, Giá nhà sẽ quay lại 2014? Lãi suất vay giảm hay tăng?
(Culture Channel)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 13/04/2023

Views: 5247

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.